Informace – BML

Registrace:

Pro účast na Běhu Milíčovským lesem se registrujte zde nebo na odkazu v menu Registrace – BML. Podmínkou přijetí registrace je uhrazení registračního poplatku na účet č. 2788938019/3030 do pěti dnů od odeslaní elektronické registrace. Důchodci a děti platí startovné poloviční. Kapacita závodu je 50 účastníků.

Startovné:

200,-Kč do 30.4.2024

250,-Kč do 8.6.2024

300,-Kč později a na místě startu

Kategorie

Muži, ženy, chlapci a dívky do 18 let startují všichni společně. Vyhlášení proběhne v každé z těchto kategorii.

Trasa pro běžecký závod:
Téměř rovinatá trať hlavně po lesních pěšinách měří ve dvou okruzích celkem 8.800 m. Vyznačena je bílými šipkami na zemi, na zrádných místech možná i šipkami živými nebo dřevěnými. Plánek trati uvidíš na startu. Jeden okruh trati je vyznačený jako segment na STRAVA.com s označením BML – Běh Milíčovským Lesem a trénink předem na trase je možný a vítaný. GPX trasa je k dispozici na vyžádání nebo v příloze emailové pozvánky. Ti, co z nějakého důvodu běží jen jedno kolo, nejsou pořadateli nijak diskriminováni, jen sami sobě zkracují běžecký zážitek.

Pro nově příchozí pár údajů o pestrosti výkonů
V dosavadních ročnících bylo dosaženo přes 400 časů pod jednu hodinu, z toho přibližně 100 pod 40 min, přibližně 200 časů mezi 40 a 50 min a další v hodině. Časy nad 60 min a časy jednokolové jsou považovány za přípravné nebo bludičské a neregistrují se. V 27. ročníku po celých 20 letech padl traťový rekord v mužské, po 13 letech v ženské kategorii. Jeho držiteli jsou držiteli Volodya Trotsiuk (32:27) a Dáša Kloudová (38:45). V dorostencích na poloviční trati stále není překonán Petr Růžička (1994 – 19:46) a v dorostenekách – Radka Šťastná 23:23.
Ti, co běží jen jedno kolo, jsou ve výsledcích uváděni za dvoukoláky, ale účast (čárka) se jim započítává plnohodnotně, neboť prostý jednokolák také jest člověkem.