Informace – BML

Trasa pro běžecký závod:
Téměř rovinatá trať hlavně po lesních pěšinách měří ve dvou okruzích celkem 8.800 m. Vyznačena je bílými šipkami na zemi, na zrádných místech možná i šipkami živými nebo dřevěnými. Plánek trati uvidíš na startu. Jeden okruh trati je vyznačený jako segment na STRAVA.com s označením BML – Běh Milíčovským Lesem a trénink předem na trase je možný a vítaný. GPX trasa je k dispozici na vyžádání nebo v příloze emailové pozvánky. Ti, co z nějakého důvodu poběží jen jedno kolo, nejsou pořadateli nijak diskriminováni, jen sami sobě zkracují běžecký zážitek.

Pro nově příchozí pár údajů o pestrosti výkonů – každý si to může rozdat s výkonnostně podobným soupeřem.
V dosavadních ročnících bylo dosaženo téměř 400 časů pod jednu hodinu, z toho přibližně 91 pod 40 min, 189 mezi 40 a 50 min, a 77 dalších ještě v hodině. Časy nad 60 min a časy jednokolové jsou považovány za přípravné nebo bludičské a neregistrují se. V 27. ročníku po celých 20 letech padl traťový rekord v mužské, po 13 letech v ženské kategorii. Nyní jsou držiteli Volodya Trotsiuk (32:27) a Dáša Kloudová (38:45), v dorostencích na poloviční trati stále není překonán Petr Růžička (1994 – 19:46). Rekord dorostenek – Radka Šťastná jedno kolo 23:23.
Ti, co běží jen jedno kolo, jsou ve výsledcích uváděni za dvoukoláky, ale účast (čárka) se jim započítává plnohodnotně, neboť prostý jednokolák také jest člověkem.